HOME > 即効テクニック > AccessVBA > コントロール > フィールドタイプを取得する(イミディエイトウィンドウに出力する)

即効テクニック

コントロール

フィールドタイプを取得する(イミディエイトウィンドウに出力する)

(Access 97)
<Sample>
●詳細●
テーブルのフィールドタイプをイミディエイトウィンドウに出力します。
サンプルでは、テーブル「商品管理」のフィールドタイプを取得しています。
●サンプル●
Sub Sample()
  Dim db As Database
  Dim tdf As TableDef
  Dim fld As Field
  Dim myFldType As String
  
  Set db = CurrentDb
  Set tdf = db.TableDefs!商品管理
  
  For Each fld In tdf.Fields
    Debug.Print fld.OrdinalPosition & ":" & fld.Name
    
    Select Case fld.Type
      Case dbBoolean
        myFldType = "dbBoolean"
      Case dbByte
        myFldType = "dbByte"
      Case dbInteger
        myFldType = "dbInteger"
      Case dbLong
        myFldType = "dbLong"
      Case dbCurrency
        myFldType = "dbCurrency"
      Case dbSingle
        myFldType = "dbSingle"
      Case dbDouble
        myFldType = "dbDouble"
      Case dbDate
        myFldType = "dbDate"
      Case dbText
        myFldType = "dbText"
      Case Else
        myFldType = "その他のタイプ"
    End Select
    
    Debug.Print "タイプ:" & myFldType & vbCrLf
  Next fld
  
  db.Close
  
End Sub
●補足説明●
(1)イミディエイトウィンドウには次のように出力されます。
1:商品番号
タイプ:dbLong

2:商品名
タイプ:dbText

3:単価
タイプ:dbCurrency

(2)フィールドには次のタイプがあります。
定数   説明 
dbBigInt  BigInteger型(BigInteger) 
dbBinary  バイナリ型(Binary) 
dbBoolean  ブール型(Boolean) 
dbByte  バイト型(Byte) 
dbChar  CHAR型(Char) 
dbCurrency 通貨型(Currency) 
dbDate  日付/時刻型(Date/Time) 
dbDecimal  10進型(Decimal) 
dbDouble  倍精度浮動小数点数型(Double) 
dbFloat  浮動小数点数型(Float) 
dbGUID  GUID型(GUID) 
dbInteger  整数型(Integer) 
dbLong  長整数型(Long) 
dbLongBinary ロングバイナリ型(LongBinary)
     ・・・ OLEオブジェクト型(OLE Object)
dbMemo  メモ型(Memo) 
dbNumeric  Numeric型(Numeric) 
dbSingle  単精度浮動小数点数型(Single) 
dbText  テキスト型(Text) 
dbTime  時刻型(Time) 
dbTimeStamp タイムスタンプ型(TimeStamp) 
dbVarBinary 可変長バイナリ型(VarBinary)